Mladinski svet Velenje

Kdo je kdo

PREDSEDNICA:

PODPREDSEDNIK:

TAJNICA: Veronika Tepež

Zbor MSV

ZBOR MSV sestavljajo

IZVRŠNI ODBOR

Člani IO MSV so

NADZORNI ODBOR