Mladinski svet Velenje

Naši prijatelji

Komisija za mladinska vprašanja

Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet Slovenije je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju. To so organizacije članice MSS, ki so lahko polnopravne in pridružene.

Spletna stran: http://www.mss.si

Urad Republike Slovenije za mladino - URSM

Urad RS za mladino kot organ v sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport opravlja naloge in izvaja ukrepe s katerimi spodbuja in razvija organiziranost mladih, njihovo participacijo v družbenih procesih, neformalno izobraževanje mladih, informiranje in svetovanje za mlade, mobilnost in mednarodno sodelovanje mladih ter boljše poznavanje mladine. Urad spremlja aktivnosti mladinskih in drugih organizacij, evalvira njihovo delo, izobražuje in usposablja izvajalce dejavnosti za mladinsko delo na nacionalni in lokalni ravni.

Urad izpolnjuje mednarodne obveznosti in zagotavlja izvajanje mednarodnih sporazumov in programov. V skladu z evropskimi normami mladinskega dela, si prizadeva za uravnotežen razvoj mladinskih struktur in mladinske politike tudi na lokalnem nivoju. Za zagotavljanje boljših sistemskih pogojev za mladinsko delo Urad pripravlja ustrezne pravne oziroma zakonske podlage.

Spletna stran: http://www.ursm.gov.si/

Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje (MC Velenje) deluje od leta 1996. Tekom teh let svoje dejavnosti širijo na različne lokacije: Regionalni multimedijski center Kunigunda (kletni prostori Gaudeamus stavbe), Mladinski hotel s študentskim domom (Efenkova 61a), prireditveni prostor letni kino ob Škalskem jezeru in Pekarna v Starem Velenju.

Izvajajo redne aktivnosti na programskem področju, ki potekajo na različnih področjih: kultura (koncertni in galerijski cikel, Festival mladih kultur Kunigunda …), izobraževanja (delo s prostovoljci, neformalna učenja), sociala (popoldanski center za mlade - izvajanje različnih športnih in kreativnih delavnic, neformalno učenje, učna pomoč, …), razvedrilo (klubski večeri), raziskovalna dejavnost (aktivna vključenost v raziskovalne projekte), različnih povezovanj ter servisov (tonski ter lučni), mednarodna dejavnost (EVS prostovoljci, izmenjave), turizem (mladinski hotel Velenje), programi za povečanje zaposljivosti mladih (neformalno izobraževanje - projektno delo, »Jamstvo za mlade«, projekti za večanje kompetenc mladih ...).

Klub eMCe plac

Mladinski kulturni klub eMCe plac smo konec leta 2010 ustanovili v starih prostorih MC Velenje v Rdeči dvorani. Je edinstven produkt tesnega sodelovanja MC-ja in ŠŠK-ja ob spodbudi MSV-ja, infrastrukturno pa je projekt podprla MOV. Tako tri največje mladinske organizacije v Velenju združujejo moči in sredstva, da mladim zagotavljajo kvalitetno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za interesne dejavnosti, pester nabor alternativne mladinske kulture ter možnost sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanja lastnih idej in izobraževanja.

Ob tem vse tri organizacije ostajajo zveste svojim ciljnim skupinam in poslanstvu, le intenzivno sodelujejo na vseh področjih, kjer se njihovi interesi stikajo. Klub sestavljajo kavarna, galerija in večnamenski prostor, ki med vikendi služi izvajanju koncertnih in gledaliških dejavnosti, med tednom pa je na voljo za delavnice, vaje različnih skupin, telovadbo, izobraževanja, družabne igre idr.

Spletna stran: http://emceplac.si/

Mestna občina Velenje

Mladi smo del Mestne občine Velenje, ki nam stoji ob strani in nas tudi finančno podpira na takšen ali drugačen način.

Spletna stran: http://www.velenje.si/