Pojdi v svet

Podjetniki! Mednarodno usposabljanje v Turčiji!

TEMA: Kaj je socialno podjetništvo? Ali so družbeni podjetniki samo ljudje, ki pripravljajo in vodijo humanitarne dogodke, ali pa so to ljudje, ki pripravljajo in vodijo podjetja?

Na vsa ta vprašanja je mogoče dobiti odgovore na mednarodnem usposabljanju "Loading social enterpreneurship opportunities". Vsaka uspešna organizacija, ali je to podjetje ali pa humanitarna organizacija, potrebuje širok spekter ljudi, ki se udejstvujejo in podajo za mizo drugačne moči, spretnosti in talente.

Podjetnik prinese energijo in strast, ki povezuje vse okoli. Ključni lastnosti podjetnika sta razmišljanje izven okvirjev ("think outside the box") in podajanje novih, pogosto presenetljivih idej. 

Namen projekta je zagotovitev podjetniškega pristopa za reševanje socialnih in okoljskih problemov v državah, ki so del tega projekta ter spodbujanje in podpiranje razvijanja nove generacije socialnih podjetnikov.

Datum: 1. 8. - 7. 8. 2015

Prosta mesta: 3

Lokacija: Bolu, Turkey

Pokrite imate stroške nastanitve, hrane in kritje prevoznih stroškov (prevozni stroški do 275€).

Za vprašanja ali prijavo pišite na [email protected].